facebook

History

Nadat de georganiseerde “Vastelaovend “haar intrede had gedaan binnen De Heeg sloeg de vonk al snel over naar de jeugd.
In de voormalige jeugdsoos “Ut Trepke “ werd tijdens het Carnaval van 1987 de basis gelegd voor de Vereniging door een groep enthousiaste vrijwilligers in samenwerking met het Jeugd- en Jongerenwerk van Stichting Traject.
Mensen van het eerste uur zoals John Dritty, Frans Willems, Andre Cuypers en Richard Huntjens, wisten binnen enkele weken de Raad van Elf voor de Heegse jeugd te formeren zodat de jongeren hun eerste Prins konden uitroepen.
Met Pascal Dritty en Doreen Huntjens als jeugdprins en jeugdprinses was De Heeg een spontaan initiatief rijker.
Nadat de “club “eenmaal de kriebels van carnaval had verwerkt wist iedereen het zeker, en op 25 mei 1987 passeerde de notariële akte voor de kersverse vereniging:

CARNAVALSVERENIGING

DE KRIBBEBIETERS

De naam Kribbebieters was een van de drie inzendingen. En bij de uitleg over de betekenis wist Frans Willems terecht te melden dat het gaat over een paard dat in de krib bijt en de adem ophoudt. Met enige fantasie kan de naamskeuze in verband worden gebracht met de jongerensoos “Ut Trepke “gelegen in de Krib van De Boeckel. Het jaar 1988 stond voor de Heegse jonkheid geheel in het teken van de officiële presentatie. Van de carnavalsvereniging De Boebeleers kreeg de jeugd de “Steeke”aangeboden. Met voor iedereen een wit hemd en een zwarte broek kon het eerste echte prinsenpaar worden uitgeroepen:

PATRICK HUNTJENS EN BRIGITTE STEYNS.

“De belangstelling was toen minimaal “aldus Patrick. Naast de Boebeleers waren hooguit 50 bezoekers aanwezig in de grote zaal van De Boeckel.
Ons motto was toen “ amuseren met het carnaval” vult hij aan.
De jeugd voelde zich gesteund door een groep ouders die met de komst van o.a. Edi Meevissen, Ma Huntjens en Mieke Willems gestaag groeide.
Met het uitroepen van Renee Willems als jeugdprins in 1989 veranderde ook de uitstraling van de Kribbebieters.
De raad van Elf kreeg nieuwe “steeke”aangeboden door sponsor Edi Meevissen.
En Prins Renee werd gehuldigd in een groene cape. Met de komst van Jeroen Dreezens binnen de Raad van Elf werd de verjonging ingezet.
Leuk was de uitbreiding met de “hofdames”Dianne en Shirley in majorettekostuums. En tot verrassing van iedereen gaven De Kribbebieters acte de presence tijdens de Heegse optocht met een eigen prinsenwagen.

Het bezoek van De Tempeleers bezorgde de installatie van Roland Hooijen als Prins in 1990 een absoluut hoogtepunt.
Grenzen werden verlegd met zijn uitverkiezing en Brabantse afkomst.
Een ware martelgang heeft hij moeten doorstaan om de tekst van de proclamatie onder de knie te krijgen.
“Met de hulp en het geduld van Roland’s zus is dat uiteindelijk gelukt”.
De onderlinge band en saamhorigheid zijn bij De Kribbebieters belangrijke peilers.
Op carnavalszondag is er jaarlijks bij de Prins een koffietafel voor de Raad van Elf en het hele gevolg.
En na Carnaval werd tijdens een gezellige avond bij de Prins thuis het seizoen onderling afgesloten.

De Kribbebieters beleefden hoogtijdagen.
In de periode september/oktober waren de dansavonden met Fietsefreem en The Next Band een groot succes.
En zo ook de proclamatie van Ronald Hameleers als jeugdprins van 1991.
Eenmaal begonnen met de organisatie van een zitting voor de jeugd, groeide dit spektakel uit tot enkele jaarlijkse artiesten gala op zondagmiddag voor jong en oud met : Angelina, Frans Theunisz, Berb en Gradus, Ziesjoem, El Capsones , Duo Ammezasie etc.
Op tafels en stoelen dansende mensen, polonaises op het podium en natuurlijk vloeide het bier overvloedig.

Met het opstarten van de SUN-Disco hebben de Kribbebieters opnieuw initiatief getoond bij het uitwerken van jongerenactiviteiten binnen De Heeg.
Wekelijks wordt op vrijdagavond door een grote groep van vrijwilligers gewerkt in “D’n Disco”.
Het uitroepen van Frank Droge als Jeugdprins in 1992 onderstreepte de samenwerking binnen de Heegse Vastelaovend, immers zijn vader was lid van de “groete raod vaan ellef”bij de Boebeleers.

Een oude traditie binnen de Kribbebieters werd in ere hersteld met de uitverkiezing van Nancy Rikers als jeugdprinses.
Binnen de Raad van Elf maakten de ouderen plaats voor jongeren. Vanaf 8 jaar is het mogelijk om binnen de Raad van Elf te worden opgenomen.

Oh, wat sjiek was een veel gehoorde opmerking tijdens de ontmaskering in 1993 van Davy Menning als Jeugdprins in “Zjakket”.
Het begin van wat wel eens gekscherend de Meurkenshaag – Dynastie is genoemd.
Om de zomermaanden goed door te komen, organiseren De Kribbebieters barbecues voor de leden, maken uitstapjes naar Pietersheim of het zwembad Tonglereep in Eindhoven.
Vaste medewerkers zijn als geste al diverse keren getrakteerd op een gezellige avond in De Burght in Heer.
De organisatie van een dropping in het Savelsbos betekende een prima warming-up voor de drie dolle dagen.
In 1993 droeg Richard Huntjens de voorzittershamer over aan Henk Nelissen. Deze bestuurswisseling luidde een nieuw tijdperk in.
Binnen de vereniging kregen structuur, organisatie, taken en functiescheiding belangrijke aandacht naast de bestaande gezelligheid.

De kleinste straat binnen De Heeg – De Meukenshaag- herbergt een groot carnavalistisch verleden.
Danny Ollbertijn Jeugdprins van 1994 werd in 1995 opgevolgd door niemand minder dan Remy Olbertijn.
Een prinselijke familie, want vader Olbertijn was De Heeg al voorgegaan als Wijkprins.
Moest Danny de klus alleen klaren, broer Remy had Vera Niesten aan zijn zijde als jeugdprinses.

De werkwijze van de kroonraad ziet er als volgt uit.
Na de vakantie begint het werk.
Ouders van mogelijke kandidaten worden informatief benaderd, en gesprekken gevoerd.
De kroonraad streeft na om voor 11 november tot definitieve afspraken te komen met de ouders van de kandidaten voor jeugdprins en Jeugdprinses.

Een hectische tijd.
Telkens opnieuw volgens hetzelfde draaiboek.
Foto’s maken, medailles bestellen en de proclamatie opstellen zijn daaruit slechts een greep.
De leden van de kroonraad dienen wel ieder jaar op hun tellen te passen.
Geheimhouding is daarbij het sleutelwoord.
Een hele opgave, temeer daar velen hun nieuwsgierigheid nauwelijks kunnen beteugelen en de kroonraad met allerlei vragen en opmerkingen bestoken.

Naast Nikkie Schreurs en Brenda Siberg als jeugdprins en jeugdprinses in 1996 proclameerde De Kribbebieters voor het eerst ook de wijkprins.
Met de installatie van Norbert Meyer beleefde De Kribbebieters een nieuwe mijlpaal.
Het was even wennen.
De “Kleine “en de “Groete”Kribbebieters.
Maar opnieuw een teken dat jong en oud binnen de Club openstaat voor een en dezelfde doelstelling.
De Heegse Vastelaovend. Dat niet altijd alles naar wens verloopt, is de story over de Prinsenwagen dat jaar.
Met een geleende “Sjiep” moest de praalwagen worden opgehaald in België.
Alles verliep prima tot op de spiraal van de Noorderbrug. Resultaat een kapotte versnellingsbak en de koppelingsplaat naar de …!
De Praalwagen haalde De Heeg, maar iedereen heeft de optocht moeten lopen.

Henk Nelissen trad terug als voorzitter en droeg de voorzittershamer over aan Monique Houwen die bereid was om ad interim de functie waar te nemen.
Na de verkiezing van Nico van Wieringen tot voorzitter tijdens de jaarvergadering kon Monique weer alle aandacht schenken aan haar eigenlijke taak binnen het bestuur.
De Kribbebieters heeft ook enkele Ereleden.
Jonge ereleden nog wel:
Harold Pols en Patrick Huntjens.
Hiermee heeft de vereniging haar waardering willen betuigen voor de inzet en het enthousiasme van twee “jongelingen” bij en voor de Kribbebieters.

In het jaar 1997 gaan Prins Henri en Prinses Maria, beter bekend als Henri en Maria Visser de vereniging voor en bezorgde De Heeg veel “Vuurwerk”
De jeugd riep Melvin van der Woug en Jenny Verspae uit tot jeugdprins en jeugdprinses.

In 1998 hadden wij het genoegen om Huub en Jose als groot prinsenpaar en als klein prinsenpaar Marvin en Claudia te mogen verwelkomen.
Nieuw in dat jaar worden de sponsoren verzameld in de “Club van 50”.
In 1999 volgt dan prins Fred I en prinses Marion hen op voorafgegaan door het uitroepen van prins Dennis I.

In 2000 roepen wij wijkprins Thei I en prinses Diana en jeugdprins Kevin I uit.
In dat jaar neemt Henry Visser het voorzitterschap over van Nico van Wieringen.
In 2001 prins Dimitri I en prinses Patricia.
Bij de jeugd zijn dat prins Max I ( onze huidige grootvorst en sirremoniemeister van de jeugd) en zijn prinses Danique.
Tijdens het uitroepen kunnen wij de nieuwe Bühne bewonderen, welke door het nieuwe wijkprinsenpaar gesponsord word.

In 2002 nemen wijkprins Pedro I en jeugdprins Michel I de scepter over.

In 2003 heet de vereniging Prins Sjef I en prinses Ramona welkom als wijkprins.
Voor de jeugdigen zijn dat Prins Demy I en prinses Kelly.
Ook werd er in dit jaar nieuw leven geblazen in de disco, die vanaf dat moment “De Krib” heet.
Een initiatief van het bestuur van de Boeckel om de zalen en vergaderruimten van ons gemeenschapshuis te voorzien van een naam in plaats van een nummer, werd door de leden van de vereniging zeer groots gesponsord, getuige hiervan zijn de verklarende teksten op de lokaliteiten, met vermelding van de gulle gever.
Tijdens de algemene ledenvergadering nemen wij afscheid van Henry Visser als voorzitter en zijn vrouw Maria als kroonraad.
Met pijn in het hart; maar de afstand naar hun nieuwe woning in België alsmede de drukke tijden die ze daar tegemoet gaan, heeft hun dit besluit doen nemen.
Nico van Wieringen neemt tijdelijk de voorzittershamer over, en geeft hem tijdens de vergadering op 11 november over aan Sjef Hoenjet.
Had de kroonraad in 2002 al een gedeeltelijke nieuwe invulling gekregen, door het vertrek van Maria vormt zich nu een nieuwe kroonraad waarbij Ramona Hoenjet, Wiel van Eijsden en Jo Pieters zorg gaan dragen voor nieuwe prinsen en prinsessen.

In januari 2004 ontvingen Guus en Lisette Clairbois als eersten de “Zilveren Fen”.
De Vlaamse afdeling van de Federatie Europese Narren, waar wij sinds 1998 bij aangesloten zijn, heeft meer dan 1000 aangesloten verenigingen in Nederland en België.
Hierdoor zijn er ook steeds meer Belgische Vrienden aanwezig op onze zittingen en evenementen.

Bij het uitroepen van het jeugdprinsenpaar van 2004 werden nieuwe steken en capes overhandigd aan de jeugd en steken aan de grote raad.
In 2004 gaan dan Prins Leon I en prinses Marian de “groten” voor en prins Mitch I en prinses Bo de “kleinen”.
Verder volgt er in 2004 een splitsing tussen de dansgroep en de kleine raad.
De leden van de dansgroep waren voorheen tevens lid van de kleine raad, maar door het steeds wisselen van uniformen werd dit soms erg moeilijk.

De kroonraad vindt in dit jaar in Marion Koch een nieuwe aanvulling, omdat Jo Pieters door te drukke werkzaamheden hiervan af moet zien.
Tijdens de voorbereidingen naar het nieuwe seizoen toe heeft onze vereniging een explosieve groei meegemaakt.
Een dansgroep van 8 leden, een jeugdraad en tevens ook de grote raad meer dan voltallig.
Voor het eerst in de geschiedenis van de Kribbebieters wordt er in een jaar twee keer een prinsenpaar uitgeroepen.
Dit omdat het seizoen in 2005 heel kort is.
Tijdens het uitroepen van het jeugdprinsenpaar Guido I en Deborah hebben alle leden van de vereniging een nieuwe raadsmedaille ontvangen, gelijk aan het nieuwe logo.
Voor het eerst presenteerden wij in dit seizoen niet alleen een medaille maar ook onze eigen pin.
In het nieuwe logo is het paard verwerkt als Kribbebieter, de Molen als teken van De Heeg en de maasbrug als teken van Maastricht, natuurlijk in de kleuren blauw en wit, onze verenigingskleuren.
Verder presenteerden wij op deze dag ons eigen liedje, dat door de leden werd ingezongen, met als hoofdstem niemand minder dan Angelina.
Ondanks het feit dat we in november zaten was de zaal vol.
Ook tijdens het uitroepen van ons wijkprinsenpaar Wiel I en prinses Marlie was het heel erg gezellig en druk.
Ook de vele verenigingen, waar wij in de afgelopen tijd zulke fijne ontmoetingen mee hebben gehad, waren ruimschoots vertegenwoordigd.
Niemand minder dan de Europese prins Funs I was met zijn gevolg aanwezig.
Op het feest der goedgemutsten op 8 januari mochten wij voor Nico van Wieringen de "Zilveren Fen"in ontvangst nemen, voor al het voortreffelijke werk wat hij in de afgelopen elf jaar voor onze vereniging verzet heeft.
Vorig seizoen waren wij voor het eerst als eregast uitgenodigd bij onze Belgische vrienden van De Klein Stienekes.
Grandioos. Omdat dit zo goed beviel, en wij in januari 2005 als eregast uitgenodigd werden door de Mechelmennekes, hebben wij daar dankbaar gebruik van gemaakt.
Ook hier werden onze verwachtingen ruimschoots overtroffen.
Werkelijk super.
Onze prins Wiel I en prinses Marlie werden zelfs gevraagd om de aftredende prins te ontdoen van zijn versierselen.